Onderrigreeks

Gewild

'N Anker van die siel -webinar

Hierdie reeks oor die hoop as die anker van ons siel fokus op aspekte van die chronologiese tydlyn van toekomstige gebeure soos in die Skrif vermeld, en die troos en aanmoediging wat ons toekoms meebring, soos: stabiliteit, sekerheid, 'n nuwe en vars waardesisteem, 'n rede om bymekaar te kom om liefde en goeie werke onder ons aan te wakker, en 'n bevrediging van God se geregtigheid.

Liefde vir Christus-konferensie

Die liefde van Christus het vir ons verlossing gebring en is die voorbeeld van wat dit beteken om mekaar lief te hê. Hierdie reeks bied die leer aan van die Liefde van Christus-konferensie wat in April 2021 gehou is. Geloofsgebaseerde liefde, soos uiteengesit in Paulus se sendbriewe aan die kerk, spesifiek die boek Efesiërs, spruit uit die voltooide werk van Christus in die hart en vul ons ervaringsvol met al die volheid van God wat enige oppervlakkige en tydelike in hierdie lewe oortref. Die vier Evangelies illustreer Christus se liefde in verskillende situasies, hetsy Jesus Christus alleen met een persoon, in 'n groep of selfs in 'n openbare omgewing was. Christus se liefde is die voorbeeld wat ons as Christene moet volg.

hart

Hierdie reeks kyk na die belangrikheid van die mens se hart, om dit suiwer te hou en te hou. Want vanuit die mens se hart kom die lewensvraagstukke voort, vertroue in God is gehuisves, die geloof kom uit God, ware vrede van God deur Christus word bewaar en God se genesing en liefde in Christus word ervaar en gedeel.

Geloof

Die geloof van Jesus Christus is noodsaaklik vir ons Christelike identiteit. Hierdie reeks oor geloof bou voort uit die leerstellings van die Faith 2020-konferensie en Faith Webinar 2020, wat insig gee en verder uitbrei oor die waarheid rakende ware Christelike geloof. Dit kan nuttig wees vir nuwe luisteraars om eers die konferensie en webinar-leerstellings te hersien om ruimte te kry oor hierdie belangrike onderwerp wat die vaste grond bied van die voltooide werk van Christus waarop ons rus op ons eie werke en dan saam vorentoe stap in nuwe dinge lewe.

Geloof 2020-konferensie

Die geloof in Jesus Christus is waarheid noodsaaklik vir ons Christelike identiteit. Is daar 'n verskil tussen glo in God en eenvoudig God glo? Die antwoord word duidelik en bereik sy diepste sin in die lewe en bediening van Jesus Christus, die skrywer en die voleinder van die geloof. Hierdie reeks bestaan ​​uit lewendige leringe vanaf die Faith 2020-konferensie wat in Julie 2020 in Raleigh, Noord-Carolina gehou is. Dit word aanbeveel om na hierdie leerstellings in opeenvolgende volgorde te luister, aangesien dit op mekaar bou. Die konferensie weerspieël die nalatenskap van die geloof wat in Hebreërs 11 beskryf word, en weef vandag 'n verenigde begrip van die ware Christelike geloof.

Goddelike karakter

Hierdie reeks fokus op karakter of 'n mens se morele lewensbenadering. As God sê dat iets reg is of iets verkeerd is, is dit nie meer 'n opinieonderwerp nie, maar is dit waarheid. 'N Mens se besluit om te aanvaar of te verwerp wat God sê, is verkeerd en verkeerd, bepaal hul goddelike karakter.

Geloof 2020 Webinar

Hierdie reeks beklemtoon geloof, die geloof van Jesus Christus en die huishouding van geloofsleer wat geredigeer is uit die Faith Webinar 2020 wat die eerste keer op Saterdag 11 April 2020 uitgesaai is. Die drie geselsbesprekings wat deel was van die oorspronklike webinar, is nie ingesluit nie. Dit word aanbeveel om in volgorde na hierdie leringe te luister terwyl hulle op mekaar bou. Die betekenis en diepte van wat God die mensdom in ons tyd en tyd aanbied, die verlossing in Christus en die potensiaal om soos Christus te wandel, is goddelik uniek in al die annale van die Bybelverslag.

Vergifnis

Hierdie reeks beklemtoon die voordele van die ontvangs en vergewing van ons liggaamlike, geestelike en geestelike heelheid. Hierdie persoonlike heelheid bevoordeel dan al ons verhoudings as 'n direkte uitdrukking van God se liefde wat ons ontvang en aan ander gee.

staan

Hierdie reeks konsentreer op die konsep van gelowiges in die Ou en Nuwe Testament wat standpunt inneem oor wat God vir hulle gesê het, hetsy geskrewe of gesproke, en nie 'n geestelike grond gelewer het vir aanvalle of uitdagings nie.

Die Getuie van God se Skepping

Hierdie onderrigreeks is regstreeks opgeneem tydens die Montana Christian Festival 2019. Onderrigwerk bestaan ​​uit 'n verskeidenheid onderwerpe rakende die natuur wat almal verband hou met die skepping van God as getuie van sy teenwoordigheid, majesteit en wysheid wat nie te veel kan wees nie. Romeine 1:20 is die temavers vir hierdie reeks.

Leierskapontwikkeling

Hierdie reeks fokus op Christelike leierskapbeginsels wat insig bied in hoe 'n mens die beste in diens aan ander kan lewer, helpers van ander se vreugde is en 'n gewillige voorbeeld is vir ander om te volg en te leer.

Vryheid van vrees

'N Lewe sonder vrees is 'n begeerte van baie Christen-gelowiges. Hoe doen 'n mens dit? Hierdie reeks bevat praktiese en insiggewende onderrig wat ons kan help om 'n vreesvrye leefstyl te ontwikkel.

Vrolike Gewer

Die konsep van gee en ontvang is 'n belangrike en belangrike waarheid in wie baie belangstel. Hierdie reeks ondersoek die hart, waarhede en beginsels wat daaraan verbonde is om gelowiges vry te maak van 'n aardse begrip van wat God ons toevertrou, wat ons rentmeester het terwyl hy op aarde is.

Hoe groot is U

Ons vertrou en werk saam met God omdat Hy betroubaar is, getrou is en net ons beste belang in gedagte het. Sy onberispelike liefde en sorg en onbeperkte hulpbronne is ons s’n. Hierdie reeks vergroot Hom in hierdie kategorieë en soveel meer.

Die Hope-konferensie

Hierdie reeks is 'n versameling lewendige leringe van The Hope Conference wat in 2018 in Orlando, Florida gehou is. Die hoop op Christus se wederkoms was een van die eerste waarhede wat God vir die vroeë Christene getoon het, sodat hulle kon rus met die wete dat daar net eer in die toekoms wag, nie oordeel en toorn nie. Hierdie reeks is belangrik om Christene te help om hul waardesisteem in 'n regte perspektief te stel.

Geheimsinnige leierskapkonferensie

Hierdie reeks bestaan ​​uit lewendige leringe van die Mystery-Minded Leadership Conference wat in 2018 in Cocoa, Florida gehou is. Die fokus hier is 2 Timoteus hoofstuk 2, waar die jong leier Timothy aangemoedig word om sy leierskap te wortel in die genade van God, nie syne nie. eie werke, en om ander getrou te leer wat op hul beurt ander kan leer.

Ons regte as Seuns van God: Sonship Conference

Hierdie reeks bestaan ​​uit lewendige leringe vanaf die Sonship-konferensie wat in 2017 in Cocoa, Florida gehou is. As seuns van God het ons regte wat ons van God kan gee, gebaseer op die voltooide werk van Christus. Onder hierdie is regverdiging, heiligmaking, verlossing, geregtigheid en die bediening van versoening. Elk van hierdie dinge is ontwikkel om die Christen-gelowige te help om toegang te verkry tot alles wat God in Christus voorsien het.

Omgee vir die huishouding van die geloof

Hierdie reeks behandel die sorg wat nodig is om die geloof te behou (van Jesus Christus; en gesamentlik as 'n huishouding, God se familie). Ons moet waak teen diegene wat ons sal poog om ons as die broers en susters in die familie van God as die broers en susters in die voltooide werk van Christus of die geloof van Christus as broers en susters deel te neem. Ons staan ​​eenvoudig vas op hierdie waarhede.

Apologia: 'n padkaart na die genade van God

Hierdie reeks handel oor waar ware Christelike leierskap gaan, in teenstelling met die top-down model wat die wêreld bevorder. Dit beantwoord vrae soos: Hoe kan ons die verskille tussen ons aanspreek? Hoe om met God te beweeg? Wat is ware diens in die bediening? Hoe kan ek die ware respek vir mekaar ontwikkel in die geloofsgesin as broers en susters in die familie van God?

Kyk na onderrig individueel