finansiële Verslae

Artikel XIII, Afdeling 3 van die OIKEOS-statute, lui: "Die leierskapspan moet elke jaar na die jaarvergadering die finansiële verslae van die Korporasie openbaar maak vir openbare hersiening."

Die OIKEOS inkomstestaat van 2020 (sien hier) word voorsien vir openbare hersiening na die nakoming van bogenoemde verbintenis.

Enige vrae rakende die gegewe inligting moet aan die beamptes van die korporasie by die volgende adres gerig word: beamptes@oikeos.org.