Oor ons

By OIKEOS Christian Network is ons missie eenvoudig -

BYBELSE ONDERWYS VIR 'N WANDEL SAAM IN NUUS VAN DIE LEWE

Wat is Bybelse onderwys?

Deur die leer en leer van God se Woord, word 'n mens geestelike kennis en skriftuurlike instrumente verkry om in 'n Christus-gesentreerde leefstyl te groei. Dit is in 'n Christus-gesentreerde leefstyl - en rus en vertrou op God se genade en die voltooide werk van Christus - dat gelowiges hul ware Godgegewe identiteit ontdek.

Kolossense 1: 26-28

Wat is 'n lewenswandel in nuutheid van die lewe?

2 (twee) # 5 (CO OSC)

Ons stap is 'n "doen dit saam" avontuur in liefde en aanmoediging, ondersteuning en leiding met die deel van die lewensgehalte en ons oortuigings wat ons in Christus ontdek. Ons is nie alleen nie, maar is deel van 'n geestelike gemeenskap in die huishouding van geloof en die liggaam van Christus. As gevolg daarvan respekteer ons mekaar en dra ons hart en sterkpunte by om ander te bevoordeel. As 'n netwerk ondersteun ons en moedig ons die outonomie aan van plaaslike tuisbyeenkomste van individue wat wil put uit ons opvoedkundige hulpbronne soos leringe, kursusse, bedieningsbesoeke en geleenthede.

Ef 4: 1 16-

Vroue nr. 1 (NC OSC)

Ons doel is die kwaliteit van die lewe wat elke dag vars en nuut is. Die verlede is opgelos, en die toekoms het slegs verwagte glorie. Dit stel ons in staat om elke dag, en inderdaad elke oomblik, te leef met die vertroue wat voortkom uit Godgegewe verwagtinge in Christus. Om daagliks in 'n nuwe lewe te lewe, is 'n avontuur om al die positiewe verwagtinge van God te ontdek wat oorvloedig is in sy genade.

Efesiërs 3: 20

Ons erken dat ons nie vandag die enigste Christelike organisasie of kerkbediening is nie. Ons is deel van 'n allesomvattende, veel groter beweging van God in ons tyd en tyd om die wêreld te bereik en te help om die waarheid te ken wat God deur Jesus Christus openbaar.  

Hierdie webwerf is ontwerp om Christene te help om deur middel van die lig van God se Woord kontak te maak met die onderrig en leer van die Skrif wat 'n wandel in die nuutheid van die lewe in Christus aanmoedig. Ons verwagting in God is dat hierdie webwerf sal help om die akkuraatheid en hart van die Skrif in u lewe persoonlik sowel as met ander in u plaaslike omgewing te bevorder. Mag die seëninge van God in u lewe volop bly.

Getalle 6: 24-26:

Die HERE seën jou en bewaar jou;

Die HERE laat sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees;

Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee.

Geniet verbinding!

Wat ons glo:

 • 1.

  Een God uit die Ou en Nuwe Testament, wat die Heilige Gees is, en die Vader van onse Here Jesus Christus.

 • 2.

  Jesus Christus is die Seun van die lewende God wat sy sondelose lewe aangebied het vir die verlossing van die mensdom en is die enigste offer wat God nodig het en aanvaarbaar is vir die mens om sy genade vir die ewige lewe te ontvang en in ons nuwe lewe te wandel.

 • 3.

  Die geskrifte van die Ou en Nuwe Testamente soos oorspronklik deur God gegee, is volledig — verlig en vul mekaar aan, onfeilbaar — bevat geen teenstrydighede of foute nie, en is tydloos — toepaslik en relevant in ons tyd, as 'n pakket van openbaring vir die redding, veiligheid van die mens , en voordeel trek.

 • 4.

  As die mens Jesus as heer bely en glo dat God hom uit die dood opgewek het, ontvang hy die gawe van heilige gees, wat die onverganklike saad van Christus is, en word hy dan weer gebore as 'n seun van God, genaamd Christen, met die ewige lewensredding en die vermoë om geestelike krag uit te oefen en geestelike vrugte te lewer. Die nuwe geboorte begin met die potensiaal van 'n nuwe lewe in Christus, maar is uiteindelik die verantwoordelikheid van elke gelowige om tot sy of haar eie bevrediging die goeie, aanvaarbare en volmaakte wil van God te bewys en volgens die Woord van God te leef.

 • 5.

  Regverdiging deur die geloof in Jesus Christus is algemeen vir alle Christene en is die wettige besluit deur God om die mens van skuld en sonde vry te laat en die mens aanvaarbaar te maak vir Hom. Hierdie waarheid is die basis waarop 'n mens se verlede en die negatiewe oordele van ons tyd agtergelaat word en 'n begrip van die huishouding van geloof en wedersydse respek vir alle Christen-gelowiges as broers en susters in die familie van God gebou word.

 • 6.

  Elke gelowige sit aan die regterhand van God saam met Christus en word daarom geheilig - afgesonder vir die doel van God van hierdie wêreld, om die liefde van Christus uit te leef en te groei in die eenwording van die gawe van die heilige gees deur as interafhanklike en noodsaaklike lid van die liggaam van Christus.

 • 7.

  Die afwagting van die spoedig verheerliking van gelowiges met Christus se wederkoms - die samekoms van die Kerk van die liggaam van Christus wanneer nuwe liggame en ewige belonings gegee sal word, is die aansporing in ons tyd om uself te bevry van die beperkte siening van aardse bestaan ​​en die laste en sorg wat daarmee gepaard gaan, om elke dag te lewe met hoop, vreugde en vertroosting van die ewige en heerlike toekoms wat op die seuns van God wag.

 • 8.

  Die vroeë Christene, soos opgeteken in die boek Handelinge en later in die kerklike sendbriewe van die apostel Paulus en ander skrywers van die Nuwe Testament, stel die organisasiepatroon om hul geloof in verband met Jesus Christus te verbind, te onderrig en te deel.

 • 9.

  Die duiwel, Satan, is 'n geestelike beskuldiger en teëstander van die mens wat saam met die ander gevalle engele die duiwelse geestelike magte van die bose uitmaak wat aktief en permanent gekant is teen God, Christus en die Woord, maar eendag sal ontvang. finale oordeel en vernietiging.

OIKEOS gedefinieër

Die naam OIKEOS is geneem uit die Griekse woord vir huishoudelike, οἰκεῖος [oikeios, pronounced oy-kay-os].

Galasiërs 6: 10:

Laat ons, terwyl ons die geleentheid het, goed doen aan alle mense, veral aan die wat uit die land behoort huishouding [oikeios] van geloof.

Die geloofsgesin wat in Galasiërs 6:10 opgemerk word, verwys na die geloof van Jesus Christus wat algemeen by alle Christene is. Gelowiges deel dieselfde geloof as broers en susters in die familie van God, vandaar die huisgesin van die geloof. Dit is hierdie gemeenskaplike geloof wat deur alle Christene gedeel word, en dit is die maatstaf van geloof wat aan elke gelowige gegee word deur genade genoem in Romeine 12.

Romeine 12: 3:

Want Ek sê deur die genade wat aan my gegee is, aan elkeen wat onder julle is, om nie meer van homself te dink as wat hy behoort te dink nie; maar om nugter te dink, soos God aan elkeen die maat van die geloof toegewys het.

OIKEOS-logo

Die logo

Die goue draad in die logo verteenwoordig die waarheid rakende die regverdiging van elke gelowige deur die geloof in Jesus Christus, die kollektiewe eenheid van die Liggaam van Christus wat in die hemele sit, en die spoedig verheerliking van die gelowiges met die wederkoms van Christus wat deur die apostel geleer is. Paulus en ander tot vandag toe. Die drie blare verteenwoordig volledigheid en die proses van elke individuele gelowige wat opstaan ​​en floreer om regop op die Woord te staan. Die Christelike netwerk verwys na die georganiseerde ondersteuning van God se Woord wat op die plaaslike kerkvlak beweeg.

OIKEOS ("Huishoudelike") Christian Network is 'n gemeenskap van gelowiges wat vrylik deel in die genade van God en identiteit in Christus om in die nuutheid van die lewe te wandel. Elke gelowige groei in die eenheidskrag van die gawe van heilige gees deur tot sy tevredenheid die goeie, aanvaarbare en volmaakte wil van God te bewys. Wedersydse respek gebaseer op die gemeenskaplike geloof van Jesus Christus wat alle gelowiges deel as broers en susters in die gesin van God, moedig elke gelowige aan om te leer, te volwasse en te funksioneer in die Liggaam van Christus volgens die Woord van God.

Hierdie webwerf is 'n instrument wat toegewy is aan Bybelonderwys vir 'n lewenswandel.

Romeine 6: 4:

Daarom is ons saam met hom begrawe deur die doop tot die dood; net soos Christus uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, so sou ons ook in die nuutheid van die lewe kan wandel.